Servis a údržba fotovoltiky

Servis a údržba fotovoltiky Či už ide o park, firmu alebo domácnosť, servis a správna údržba sú najdôležitejšie pre prevádzku, životnosť a účinnosť vašej FVE. Mám záujem

AKO CHRÁNIME VAŠE INVESTÍCIE?

Náš dôkladný servis zahŕňa týchto 15 jasných krokov

FYZICKÁ PREHLIADKA FVE

VIZUÁLNA KONTROLA PANELOV

KONTROLA NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ

KONTROLA VN ROZVODNE

KONTROLA STRIEDAČOV, ROZVÁDZAČOV, STRINGOV

KONTROLA EZS A CCTV

KONTROLA A ÚDRŽBA AREÁLU

DROBNÁ MECHANICKÁ ÚDRŽBA

KONTROLA ELEKTRICKÝCH VELIČÍN ZLUČOVACÍCH ROZVÁDZAČOV

KONTROLA SILNOPRÚDOVÝCH SPOJOV

KONTROLA TRANSFORMÁTORA

ÚDRŽBA TRAFOSTANICE

ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

PREDPÍSANÁ REVÍZIA

REVÍZIA HASIACICH PRÍSTROJOV

NAŠE SKÚSENOSTI PREPÁJAME S MODERNÝMI TECHNOLÓGIAMI

MONITORING A REPORTING ELEKTRÁRNE

On-line monitorovanie 7 dní v týždni počas samotného osvetlenia panelov je alfou a omegou celého servisu. Výhodou nášho monitorovacieho centra je okamžitý prehľad o stave vašej FVE. Vďaka tomu sme schopní okamžite reagovať a chrániť tak vašu investíciu. V rámci monitoringu sledujeme prevádzku elektrárne a tiež vizuálne kontrolujeme areál elektrárne. Reporting o prevádzke elektrárne sa vykonáva denne. Základom reportov sú údaje o výrobe elektrárne, vývoji počasia v danej oblasti alebo o prípadných poruchách a ich riešení.

KONTROLA KONŠTRUKCIÍ

Nedostatočná kontrola konštrukčných častí môže spôsobiť poškodenie panelov, ako aj celých konštrukcií. Na obrázkoch môžete vidieť, čo dokáže silný vietor. Majiteľa to stálo takmer 625 tis. CZK/ 27,5 tis. EUR

KONTROLA ELEKTRICKY NAMÁHANÝCH SPOJOV

V prípade nedostatočnej kontroly elektricky namáhaných spojov môže dôjsť k zničeniu zlučovacieho rozvádzača. Vo väčšine prípadov vznikne požiar vo vnútri rozvádzača a dôjde tak k jeho zničeniu. Na obrázku môžete vidieť teplom zničenú izoláciu v dôsledku vysokého prechodového odporu. Bez včasného zásahu môže dôjsť k poškodeniu celého zariadenia.

TERMOVÍZIA

Len zdravé panely môžu správne fungovať. Na optimalizáciu výkonu a vyhľadávanie chýb na paneloch používame termovíziu. Väčšinou tieto chyby spôsobené zlým počasím nie sú vizuálne príliš viditeľné, majú však veľký vplyv na výkon.

NEPLAŤTE ZA TO, ČO NEPOTREBUJETE. INDIVIDUÁLNE PRE VÁS VYPRACUJEME SERVISNÝ PLÁN

Kontaktujte nás alebo nám zanechajte svoje kontaktné údaje. Zodpovieme vám nezáväzne všetky otázky, vypočítame úspory a prediskutujeme možnosti realizácie.

Kontaktovať

NECHCETE MAŤ S FVE PRAKTICKY ŽIADNE STAROSTI? VYUŽITE NAŠE PRÉMIOVÉ SLUŽBY, KTORÉ PRE VÁS ZABEZPEČÍME

ZABEZPEČÍME PRE VÁS

KOMUNIKÁCIA S DODÁVATEĽMI TECHNOLÓGIÍ poskytujeme potrebné diely na núdzové opravy, optimálnu prevádzku a minimalizáciu výpadkov elektrárne

KOMUNIKÁCIA S POISŤOVŇOU zabezpečujeme komunikáciu s poisťovňou v prípade poistnej udalosti vrátane doručenia potrebnej dokumentácie na likvidáciu poistnej udalosti

KOMUNIKÁCIA S BEZPEČNOSTNOU SLUŽBOU zabezpečujeme súčinnosť s bezpečnostnou službou v prípade bezpečnostných incidentov

AKTUALIZÁCIA PREVÁDZKOVEJ DOKUMENTÁCIE

VEDENIE PODROBNÝCH ZÁZNAMOV O PRÍPADNÝCH UDALOSTIACH

VEDENIE SERVISNÉHO DENNÍKA