Fotovoltika pre samosprávy

Nedávno prebehlo v priestoroch našej spoločnosti PV SERVICE PLUS stretnutie s predstaviteľmi samosprávy z obcí Trnavského kraja. Hlavnou témou bola spolupráca v oblasti inštalácie fotovoltických zariadení (FVZ) a batériových úložísk a ich prínos pre komunálnu energetiku pre obce a mestá.

Dve desiatky starostov a zástupcov samosprávy táto téma veľmi zaujímala, nakoľko dokáže ušetriť nemalé finančné prostriedky z rozpočtov obcí. Prebrali sme aj aktuálne a pripravované možnosti čerpania dotácií pre tento segment. Prezentovali sme štúdiu a jej výhody pre konkrétnu obec. Dôležitou súčasťou FVZ je aj pravidelný monitoring a kvalitný servis. Na záver dňa mali naši hostia možnosť vidieť aj konkrétnu inštaláciu FVZ v našom areáli.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemné a podnetné stretnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Máte aj vy záujem o fotovoltiku? Radi sa s vami stretneme a poradíme. S nami prebehne spolupráca rýchlo a hladko. Inštalujeme FVE pre rodinné domy, firmy, samosprávy.
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás.