SERVIS PRE FOTOVOLTICKÉ ELEKTRÁRNE – RODINNÉ DOMY

Servis a údržba fotovoltiky pre rodinné domy Servis a správna údržba sú najdôležitejšie pre prevádzku, životnosť a účinnosť vašej FVE Mám záujem

Sme vám k dispozícii aj po realizácii fotovoltickej elektrárne

Aby vaša fotovoltická elektráreň spoľahlivo fungovala, nezabúdajte na pravidelný servis a údržbu.
Životnosť fotovoltiky je približne 30 rokov a viac, pokiaľ nepodceníte pravidelnú údržbu a servis vykonaný odborníkmi. Pravidelným servisom predídete technickým problémom, ktoré môžu znamenať nemalý finančný náklad.

Servisnú prehliadku odporúčame vykonať pred začiatkom slnečnej sezóny

Ako prebieha servisná prehliadka naším technikom?
 • technik absolvuje vizuálnu kontrolu celého fotovoltického systému
 • skontroluje všetky funkčné časti a komponenty
 • vykoná kontrolu termovíziou
 • preskúša funkciu striedača a batérií
 • skontroluje nastavenie a funkčnosť ochrán
 • aktualizuje firmware (ak je k dispozícii novší)

Benefity servisnej prehliadky

 • záruka správnej funkčnosti
 • splnenie záručných podmienok výrobcov jednotlivých komponentov
 • včasné odhalenie mechanického poškodenia
 • maximalizácia výkonov fotovoltickej elektrárne
 • bezpečnosť elektroinštalácie
 • podklad pre poisťovňu v prípade poistnej udalosti a eliminácia rozsahu škôd
ODPORUČTE NÁM 1 NOVÉHO ZÁKAZNÍKA, KTORÝ S NAMI PÔJDE DO REALIZÁCIE FOTOVOLTICKEJ ELEKTRÁRNE A MÁTE OD NÁS SERVISNÚ PREHLIADKU ZDARMA!

Máte záujem o servis?

Kontaktujte nás: dopyty@pvsplus.sk

Kontaktujte nás