Aký je rozdiel medzi solárnymi panelmi a FVE?

Fotovoltická elektráreň – alebo skratka FVE

Fotovoltická elektráreň:
Fotovoltická elektráreň je kompletné zariadenie, ktoré využíva solárne panely na priamu konverziu slnečného svetla na elektrickú energiu. Zahŕňa nielen solárne panely, ale aj ďalšie komponenty, ako sú meniče, montážne konštrukcie, káblová infraštruktúra a niekedy aj batérie.

Solárne panely:
Solárne panely, sú fyzické zariadenia obsahujúce solárne články, zvyčajne vyrobené z kremíka, ktoré priamo konvertujú slnečné svetlo na elektrickú energiu prostredníctvom fotovoltaického efektu.

Funkcia:

Fotovoltická elektráreň:
Hlavná funkcia fotovoltickej elektrárne je generovať elektrickú energiu zo slnečného svetla. Robí to konverziou solárnej energie na elektrickú energiu, ktorá potom môže byť použitá na napájanie elektrických spotrebičov v domácnostiach, podnikoch alebo iných aplikáciách.

Solárne panely:
Solárne panely sú kľúčové komponenty v rámci fotovoltickej elektrárne, ktoré priamo zachytávajú slnečné svetlo a konvertujú ho na elektrickú energiu. Sú hlavným zdrojom generovania elektrickej energie vo fotovoltickej elektrárni.

Komponenty:

Fotovoltická elektráreň:
Okrem solárnych panelov zahŕňa fotovoltická elektráreň aj ďalšie nevyhnutné komponenty, ako sú meniče, ktoré menia priamočiaru (DC) produkovanú solárnymi panelmi na striedavú (AC) vhodnú na použitie v budovách alebo v elektrickej sieti. Zahrňuje aj montážne konštrukcie na upevnenie panelov na mieste, káblovú infraštruktúru a batérie.

Solárne panely:
Solárne panely sa skladajú z viacerých solárnych článkov, ktoré sú medzi sebou prepojené a zabalené v odolnom ráme. Chýbajú im ďalšie komponenty potrebné na generovanie použiteľnej elektrickej energie.

Aplikácie:

Fotovoltická elektráreň:
Fotovoltické elektrárne nájdu uplatnenie v rezidenčných, komerčných a priemyselných budovách.

Solárne panely:
Solárne panely sú základnou technológiou v rámci fotovoltaických systémov. Aj keď sú kľúčovým prvkom generovania elektrickej energie, nie sú samostatnými systémami a musia byť integrované do fotovoltaickej elektrárne, aby splnili svoju funkciu.