JEDNA Z NAJVYŠŠÍCH FINANČNÝCH POLOŽIEK VAŠEJ DOMÁCNOSTI JE ÚČET ZA ELEKTRINU!

Spoločnosť PV SERVICE PLUS ale vie, ako túto položku pre vás, majiteľov rodinných domov alebo firiem, dlhodobo znížiť na minimum. Riešením je vlastná fotovoltaická elektráreň na vašej streche. Nemusíte sa tohto riešenia vôbec obávať. Radi s vami všetko skonzultujeme, poradíme, spoločne vyberieme ten správny variant a vybavíme všetku potrebnú dokumentáciu. Naša spoločnosť stavia fotovoltaické elektrárne pre domácnosti aj pre firmy cez 15 rokov!

Vďaka vlastnej FVE klesnú vaše výdavky za energie až o 60%! Vašu vyrobenú elektrinu môžete ďalej akumulovať do ohrevu vody, alebo ju ukladať do batérií, aby ste ju mohli využívať aj mimo dennej doby. Kúpte si vlastnú FVE!