Časté otázky

Časté otázky

1. AKO DLHO TRVÁ PROCES REALIZÁCIE ELEKTRÁRNE?

Celkovú dĺžku procesu ovplyvňuje najmä vybavovanie administratívy, ktoré sa pohybuje v rozsahu niekoľkých týždňov až mesiacov. Počas celého procesu vás však budeme informovať, na čom aktuálne pracujeme. Samotná inštalácia elektrárne je veľmi rýchla a jednoduchá. Trvá približne od 2 do 5 dní, vždy vo vopred dohodnutom termíne.

2. AKÁ JE ŽIVOTNOSŤ PANELOV? AKO DLHO BUDE ELEKTRÁREŇ PRE MŇA VYRÁBAŤ?

Na nami dodávané fotovoltické panely sa vzťahuje 25-ročná záruka na garantovaný výkon, ktorý by nemal klesnúť pod 80 %. Samotný fotovoltický panel však vydrží oveľa dlhšie. Životnosť elektrárne je teda približne 30 rokov.

3. SÚ PANELY ODOLNÉ VOČI NEPRIAZNIVÝM PODMIENKAM?

Fotovoltické panely sú samozrejme vyrobené a testované tak, aby odolali nepriaznivým poveternostným podmienkam, ako sú napríklad krúpy. FVE panely sú preto vybavené špeciálnym tvrdeným sklom. Je však možné poistiť nielen poškodenie panelov, ale aj ďalšie riziká spojené s prevádzkou fotovoltickej elektrárne. Patria sem napr. škody spôsobené víchricou, požiarom, bleskom, krádežou atď.

4. MUSIA SA PANELY NEJAK UDRŽIAVAŤ?

Fotovoltické panely sú prirodzene umývané dažďom, takže nie je potrebné ich špeciálne čistenie. Pri dlhodobej prašnosti sú výrobné straty len minimálne. Podobne aj v zime sa vo väčšine prípadov sneh na paneloch neudrží veľmi dlho, pretože ich povrch je hladký, a tak sa sneh ľahko zošmykne. Ak sú však panely nainštalované na plocho, strácajú svoju samočistiacu schopnosť a je potrebné ich podľa potreby udržiavať.

5. JE BEZPEČNÉ INŠTALOVAŤ PANELY NA STRECHU?

V súčasnosti je možné inštalovať fotovoltickú elektráreň bezpečne na všetky typy strešných krytín. Panely je možné inštalovať aj na šikmé a ploché strechy. V závislosti od typu strechy alebo strešnej krytiny sa vyberá špeciálny upevňovací systém. Panely na šikmých strechách sa najčastejšie kotvia do strešných trámov.

6. AKO SA VOLÍ OPTIMÁLNY VÝKON ELEKTRÁRNE? AKÝ VPLYV MÁ ORIENTÁCIA STRECHY?

Výber vhodného výkonu fotovoltickej elektrárne ovplyvňuje niekoľko faktorov. Najdôležitejšie sú technické možnosti strechy a výška spotreby energie v domácnosti. Ideálna orientácia strechy je samozrejme juh, ale aj pri miernej odchýlke na východ alebo západ sú straty energie len minimálne. Ak je spotreba energie v domácnosti vyššia, odporúča sa použiť akumuláciu energie do batérií so životnosťou viac ako 6 000 nabití.

7. ČO SA STANE S ELEKTRÁRŇOU V PRÍPADE VÝPADKU SIETE?

Fotovoltická elektráreň akumuluje vyrobenú energiu buď na ohrev teplej vody, alebo sa prebytočná energia dá uskladniť v batériách. Ak je elektráreň v prevádzke a jej energia sa využíva, potom sú oba systémy nezávislé od elektrickej energie z distribučnej sústavy a fungujú aj počas výpadku siete. V prípade systému, ktorý využíva batérie, je možné fungovať aj v prípade výpadku siete po určitý čas, kým sa batérie vyčerpajú.

8. MUSÍM VYMENIŤ SVOJ EXISTUJÚCI BOJLER PRI AKUMULÁCII ENERGIE DO VODY?

Pri inštalácii FVE s akumuláciou energie do vody nie je vo väčšine prípadov potrebné meniť existujúci zásobník teplej vody. Mal by to však byť elektrický alebo kombinovaný bojler. Dôležitý je aj objem bojlera.

9. ČO JE HYBRIDNÁ FOTOVOLTICKÁ ELEKTRÁREŇ?

Hybridný fotovoltický systém využíva vyššie uvedené akumulácie energie do batérií. Pozostáva teda z fotovoltických panelov a meniča, ktorý vyrobenú elektrinu premieňa na elektrinu vhodnú na spotrebu. Nespotrebovaná energia sa ukladá do batériového úložiska, ktoré obsahuje špičkové gélové batérie, ktoré vydržia až 6 000 nabití. Pri realizáciách FVE používame najčastejšie trojfázové hybridné meniče napätia GoodWe a výkonné vysokonapäťové modulárne batérie Pylontech, s ktorými máme najlepšie skúsenosti.

10. Aký je rozdiel medzi fotovoltickou elektrárňou a solárnymi panelmi?

Fotovoltická elektráreň vyrába elektrinu, ktorej zdroj je slnečné žiarenie dopadajúce na fve panely, umiestnené na streche budovy.

Solárne panely nevyrábajú elektrinu, slúžia len na ohrev vody.

11. Na čo slúži fotovoltika?

Fotovoltika je systém strešných panelov, ktoré za pomoci slnečného žiarenia vyrába elektrickú energiu. Vyrobená energia buď okamžite funguje ako zdroj pre fungovanie domácnosti alebo sa ukladá do batérie a používa sa neskôr, keď slnko nesvieti.

12. Čo znamená fotovoltika na kľúč?

Fotovoltika na kľúč je kompletné zabezpečenie celého systému od samotného materiálu a komponentov, po montáž a jej sfunkčnenie.

13. Ako fungujú fotovoltické panely?

Vyrábajú jednosmerný prúd, v závislosti od intezity a uhlu osvetlenia – slnečného žiarenia.

14. Čo potrebujem, aké parametre, na určenie ceny za fotovoltiku na kľúč?

Na vyhotovenie cenovej ponuky je potrebné uviesť veľkosť inštalácie, voľbu sieťového alebo hybridného striedača, druh a veľkosť batériového úložiska, typ strechy a územie distribúcie. Najvhodnejší návrh riešenia vám radi vyhotovíme po odoslaní detailnejšieho dotazníka: preklik na dotazník