Servis a údržba fotovoltaiky

Zabezpečujeme chod vaší fotovoltaiky 24 hodin denně Ať už jde o park, firmu nebo dům, servis a správná údržba je pro chod, životnost a efektivitu FVE to nejdůležitější. Mám zájem

Jak chráníme vaše investice?

Náš pečlivý servis zahrnuje těchto 15 jasných kroků

FYZICKÁ PROHLÍDKA FVE

VIZUÁLNÍ KONTROLA PANELŮ

KONTROLA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

KONTROLA VN ROZVODNY

KONTROLA STŘÍDAČŮ, ROZVADĚČŮ, STRINGŮ

KONTROLA EZS A CCTV

KONTROLA AREÁLU A JEHO ÚDRŽBA

DROBNÁ MECHANICKÁ ÚDRŽBA

KONTROLA EL.VELIČIN SLUČOVACÍCH ROZVADĚČŮ

KONTROLA SILNOPROUDÝCH SPOJŮ

KONTROLA TRANSFORMÁTORU

ÚDRŽBA TRAFOSTANICE

ÚDRŽBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

PŘEDEPSANÉ REVIZE

REVIZE HASICÍCH PŘÍSTROJŮ

Naše zkušenosti propojujeme s moderní technologií

MONITORING A REPORTING ELEKTRÁRNY

On-line monitoring 7 dní v týdnu po dobu reálného osvitu panelů je alfou a omegou celého servisu. Výhodou našeho monitorovacího centra je okamžitý přehled o stavu Vaší FVE. Výsledkem je naše schopnost neprodleně reagovat a ochránit tak Vaši investici. V rámci monitoringu provádíme sledování jak chodu elektrárny, tak i vizuální kontrolu areálu elektrárny. Reporting o provozu elektrárny probíhá na denní bázi. Základem reportů jsou údaje o výrobě elektrárny, vývoji počasí v dané oblasti nebo případných poruchách a jejich řešení.

KONTROLA KONSTRUKCÍ

Při nedostatečné kontrole konstrukčních částí může dojít k poškození panelů, ale i celých konstrukcí. Na obrázcích můžete vidět, co všechno takový silnější vítr může udělat. Majitele to stálo téměř 625 tis. CZK/ 27,5 tis. EUR

KONTROLA ELEKTRICKY NAMÁHANÝCH SPOJŮ

V případě nedostatečné kontroly elektricky namáhaných spojů hrozí zničení slučovacího rozvaděče. Ve většině případů dojde k požáru uvnitř rozvaděče a dojde tak k jeho zničení. Na obrázku můžete vidět teplem zničenou izolaci z důvodu velkého přechodového odporu. Bez včasného zásahu může dojít k poškození celého zařízení.

TERMOVIZE

Pouze zdravé panely umí správně pracovat. K optimalizaci výkonu a hledání vad na panelech využíváme termovizi. Většinou tyto vady způsobené špatnými vlivy počasí nejsou vizuálně příliš zřejmé, nicméně na výkon mají velký vliv.

Neplaťte za to, co nepotřebujete. Servisní plán Vám sestavíme individuálně

Ozvěte se nám nebo zanechejte kontakt. Nezávazně zodpovíme všechny Vaše dotazy, spočítáme úsporu a pobavíme se o možnostech realizace.

Kontaktovat

Nechcete mít s FVE prakticky žádné starosti? Využijte našeho prémiového servisu

ZAJISTÍME PRO VÁS

KOMUNIKACE S DODAVATELI TECHNOLOGIÍ zabezpečujeme dodávky potřebných dílů pro mimořádné opravy, pro optimální chod a minimalizaci výpadků elektrárny.

KOMUNIKACE S POJIŠŤOVNOU zajišťujeme komunikaci s pojišťovnou v případě pojistné události včetně dodání potřebné dokumentace k likvidaci pojistné události

KOMUNIKACE S BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBOU zajišťujeme součinnost s bezpečnostní službou v případě bezpečnostních incidentů

AKTUALIZACE PROVOZNÍ DOKUMENTACE

VEDENÍ PODROBNÝCH ZÁZNAMŮ O PŘÍPADNÝCH UDÁLOSTECH

VEDENÍ SERVISNÍHO DENÍKU