Batériové úložiská

Ponúkame batériové úložiská, od jednotiek kWh až do kapacity MWh, či už ide o kontajnerové riešenia, alebo vnútorné inštalácie v zázemí firmy. Batériový systém = najlepší spôsob akumulácie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

S batériovým úložiskom máte k dispozícii elektrickú energiu vo chvíli, keď je nedostatok energie v sieti a je potrebné uvoľniť energiu. Aj v prípade, kedy je sieť nestabilná alebo má obrovské výkyvy.

Hlavné výhody batériového úložiska:

  • OCHRANA PRED VÝPADKOM ELEKTRINY
  • STABILIZÁCIA ELEKTRICKEJ SIETE
  • PEAK SHAVING
  • ÚSPORY ENERGIE

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás.