BESS – Batériové úložiská

Kompletné riešenie vášho batériového úložiska: BESS Battery Energy Storage System
  • Spoľahlivé úložisko energie
  • Zdroj energie pre vykrývanie energetických potrieb a špičiek výrobných (priemyselných) objektov

Ponúkame batériové úložiská, od desiatok kWh až do kapacity MWh, či už ide o kontajnerové riešenia, alebo vnútorné inštalácie v zázemí firmy.

Vo väčšine podnikov a výrob sa spotreba elektriny behom pracovného dňa mení a veľmi tým ovplyvňuje distribučnú sieť. Vznikajú tak odberné špičky, vďaka ktorým elektrina mení svoje ceny v priebehu dňa. Batériové systémy slúžia k akumulácii energie, kedy je prebytok elektrickej energie (napríklad z FVE), alebo keď je cena elektrickej energie nízka. Akumulovaná energia je následne využívaná pri chýbajúcom osvite fotovoltickej elektrárne, prípadne v časoch vysokej ceny energie, alebo na elimináciu špičiek spotreby a teda elimináciu MRK. Pri väčších úložiskách je možné aj pomáhať stabilizovať distribučnú sieť.

Použitím batérií ESS sa vyhnete vysokým účtom za spotrebu elektrické energie.

Hlavné výhody BESS

Úplné alebo čiastočné pokrývanie aktuálnej prevádzkovej spotreby a odberových špičiek nad stanovenú a s dodávateľom zjednanú hodnotu. Riadenie ¼ hod. maxima. Pokrytie špičkových odberov za pomoci fotovoltiky alebo z batérií, prípadne ich kombinácia. Vďaka tomu máte možnosť zjednať si a znížiť paušál za rezervovaný príkon u distribútora elektrickej energie, čím získate významné úspory nákladov na prevádzku.

  • OCHRANA PRED VÝPADKOM ELEKTRINY
  • STABILIZÁCIA ELEKTRICKEJ SIETE
  • PEAK SHAVING
  • ÚSPORY ENERGIE
Analýza, modelovanie a návrh energetických systémov na mieru vašim potrebám od PV SERVICE PLUS. Batériový systém = najlepší spôsob akumulácie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás.