Praktické riešenie pre vašu lokálnu distribučnú sústavu

PREČO INŠTALOVAŤ BATÉRIOVÉ ÚLOŽISKO BESS DO LDS?

  • optimalizácia pokrývania špičiek spotreby elektrickej energie – PEAK SHAVING
  • regulovanie štvrťhodinového maxima
  • možné zníženie rezervovaného príkonu
  • regulácia rovnováhy medzi spotrebou a výrobou
  • cenová arbitráž

AKUMULÁCIA ENERGIE JE BUDÚCNOSŤ

Navrhneme vám to najlepšie technické a ekonomické riešenie

  • projektujeme a realizujeme veľkokapacitné batériové úložiská až do desiatok megawatt
  • akumulácia elektrickej energie zásadne rozšíri využitie obnoviteľných zdrojov
  • riešením je technológia umožňujúca ukladanie energie a následné využitie
  • veľkokapacitné úložiská umožňujú, aby obnoviteľné zdroje vytvárali viac energie, ako je jej v danú chvíľu treba a ukladali ju na dobu, kedy bude energie z týchto zdrojov naopak nedostatok
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás.