EMS – ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

EMS – ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

EMS – systém riadenia energie, výrazne rozširuje možnosť riadenia zdrojov a tokov elektrickej energie.

Rozšírené možnosti

  • riadenie výroby a spotreby elektrickej energie
  • Peak Shaving – MRK (maximální rezervovaná kapacita)
  • riadenie výroby a spotreby elektrickej energie
  • Peak Shaving – MRK (maximálna rezervovaná kapacita)
  • kompenzácia
  • stabilita siete
  • riadený nákup/predaj elektrickej energie
  • zvýšenie podielu vlastnej vyrobenej energie
  • možnosť predimenzovania FVE
  • monitoring elektrickej energie
Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás.