FOTOVOLTIKA PRE SAMOSPRÁVY

Fotovoltické elektrárne sú ideálnym riešením ako znížiť náklady za spotrebovanú elektrinu.

Ušetrené peniaze tak môžete využiť na ďalší rozvoj svojej obce či mesta.

Inštaláciou fotovoltickej elektrárne znížite náklady na elektrickú energiu na budovách a zároveň znížite svoju závislosť na dodávateľoch elektriny.

Prečo zvoliť fotovoltiku pre svoje mesto či obec?
  • trvalo znížite platby za spotrebovanú elektrickú energiu
  • poistíte sa pred zvyšovaním cien elektriny do budúcnosti
  • podporíte udržateľnosť, zvýši sa imidž vašej obce či mesta a aktívne sa podieľate na zlepšení životného prostredia
  • získate značnú mieru nezávislosti a rýchlu návratnosť investície
  • môžete využiť možnosť dotácií

Ponúkame vám fotovoltický systém na mieru a na kľúč, pre vašu obec či mesto. S našou pomocou ušetríte nemalé náklady na energiách.

Máte záujem o FVE pre Vašu obec či mesto? Kontaktujte nás.