ZELENÁ PODNIKOM – Dotácia pre firmy na fotovoltiku a batérie

ZELENÁ PODNIKOM
Dotácia pre firmy na fotovoltiku a batérie

Čoskoro sa spustia dotácie pre malé a stredné podniky, a podnikateľov ako SZČO. Zhrnuli sme preto pre vás základné informácie. V rámci dotačného programu Zelená podnikom budete môcť pre vašu firmu získať príspevok na obnoviteľné zdroje energie, napr.:
 • fotovoltické systémy
 • slnečné kolektory (na ohrev teplej vody alebo vykurovanie)
 • tepelné čerpadlá
 • veterné turbíny
V PV SERVICE PLUS inštalujeme fotovoltické zariadenia aj pre firmy a pomôžeme vám na ne získať dotáciu.
Okrem samotných fotovoltických panelov môžete príspevok čerpať aj na ďalšie súčasti systému, napr:
 • zariadenie na uskladnenie energie – batérie
 • systém inteligentného riadenia výroby a spotreby (menič a ďalšia elektronika)
 • prevádzkové meradlo a meradlo pomocnej energie
Prednosť budú mať zariadenia vyrábajúce energiu pre vlastnú spotrebu.

Podmienkou je energetický audit

Pre získanie dotácie na fotovoltiku je potrebné splniť viacero podmienok. Cieľom dotácií je znížiť energetickú náročnosť a zlepšiť životné prostredie. Prvým krokom je preto energetický audit. Ten bude súčasťou žiadosti o dotáciu.

Audit vykonávajú špecialisti. Slúži na vygenerovanie informácie, kde a koľko energie sa dá fotovoltikou ušetriť. Následne navrhnú vhodné technologické riešenie.

Dotáciu budete môcť získať okrem obnoviteľného zdroja aj na samotný energetický audit. Dotácia na audit sa započíta do celkového limitu.

Podporu dostanú malé a stredné podniky aj živnostníci

Patríte medzi ne? Uistite sa o tom v tabuľke:
Kategória podnikuPočet zamestnancov (hlavné kritérium)Ročný obrat (vedľajšie kritérium)Celková ročná bilančná suma (hodnota aktív, vedľajšie kritérium)
Mikropodnik menej ako 10 do 2 mil. € vrátane do 2 mil. € vrátane
Malý podnik 10 – 49 do 10 mil. € vrátane do 10 mil. € vrátane
Stredný podnik 50 – 249 do 50 mil. € vrátane do 50 mil. € vrátane
Žiadať budete môcť v každom regióne Slovenska a bez ohľadu na odvetvie.

SIEA rozdelí podnikom a živnostníkom minimálne 66 mil. €. Odhaduje, že týmto spôsobom podporí cca 1 330 podnikov. Podať budete môcť aj viacero žiadostí na viacero zariadení. Za jednu firmu však budete môcť žiadať iba o podporu pre jeden projekt v maximálnej výške 70 000 €. Preplatia vám maximálne 40 % nákladov, 60 % čerpáte z vlastných zdrojov.

Dotácia na podnikanie bez zložitej byrokracie

S dotáciami na fotovoltiku z programu Zelená podnikom to bude jednoduchšie, na jednoduchom princípe poukážok.
 • zhotoviteľa si vyberiete sami, bude však musieť mať oprávnenie na podnikanie v danej oblasti či potrebné certifikáty
 • poukážku vydá SIEA priamo vám a preplatí vám ju, keď projekt zrealizujete a uhradíte zhotoviteľovi
 • od vydania poukážky plynie lehota na zrealizovanie
 • energetický audit musí byť súčasťou žiadosti, stavebné povolenie ani projektová dokumentácia nemusí

Nechcete o dotáciu prísť? Kontaktujte nás.

Spustenie programu Zelená podnikom je naplánované na začiatok roka 2024. V minulosti sa často stávalo, že sa dotácia sa vyčerpala už za pár hodín po spustení programu.

Ak nechcete dotáciu premeškať, pripravte sa vopred:
 • dohodnete spracovanie energetického auditu
 • dohodnete cenu, termín a ďalšie podmienky so zhotoviteľom – PV SERVICE PLUS
 • pripravte si podmienky na inštaláciu – radi vám poradíme

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu už teraz. Navrhneme vám vhodné riešenie, preveríme, na akú výšku dotácie máte nárok a zaradíme vás do nášho zoznamu záujemcov, aby ste spustenie programu nepremeškali.


V PV SERVICE PLUS vybavíme za vás celý proces od dotácií až po montáž a uvedenie do prevádzky
Potrebujete viac informácií? Chcete sa poradiť? Kontaktujte nás.