DOTAČNÝ PROGRAM ZELENÁ DOMÁCNOSŤ PRE FOTOVOLTIKU
dočasne pozastavené

Do kedy je možné na Slovensku čerpať dotácie ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM na obnovu rodinného domu a teda aj na FVE?

Dotačný program Zelená domácnosť pokračuje aj po 31.10.2022,nakoľko neboli vyčerpané finančné prostriedky z tejto výzvy a projekt pokračuje ďalej až do konca roka 2023.

Maximálna suma na preplatenie je 1500 Eur, alebo 50% oprávnených nákladov.

Aké sú podmienky na získanie dotácií pri rodinných domoch?

Dotácie z projektu Zelená domácnostiam sú určené pre všetky rodinné domy bez rozdielu veku stavby. Ak sa jedná o novostavbu musí byť v žiadosti jasne označené ,,novostavba,,. Pod pojmom novostavba sa na účely projektu Zelená domácnostiam rozumie rodinný dom, pre ktorý nebolo vydané súpisné číslo alebo v čase podania žiadosti nebol na LV zapísaný ako rodinný dom a, ale ako rozostavaná stavba.

Podmienky platia pre všetky rodinné domy okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Aké sú podmienky na získanie dotácií pre bytové domy?

Bytové domy sú zaradené v tom istom operačnom programe a platia tie isté podmienky ako pre rodinné domy. Tieto podmienky platia pre všetky bytové domy okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Aká je približná cena na vyhotovenie fotovoltiky pre rodinný dom, v prípade, že klient nemá záujem o dotácie?

Každý klient, ktorá osloví spoločnosť PV SERVICE PLUS, dostane cenovú ponuku na základe parametrov rodinného domu a zvolenej veľkosti FVE. Ceny sú v rozpätí od 7000 do 15 000 Eur. Každá ponuka je individuálna.