ZELENÁ PODNIKOM
Dotácia pre firmy na fotovoltiku a batérie

V rámci dotačného programu Zelená podnikom budete môcť pre vašu firmu získať príspevok na obnoviteľné zdroje energie, do ktorých patrí aj fotovoltika a batérie.
  • zariadenie na uskladnenie energie – batérie
  • systém inteligentného riadenia výroby a spotreby (menič a ďalšia elektronika)
  • prevádzkové meradlo a meradlo pomocnej energie

Energetický audit

Pre získanie dotácie na fotovoltiku je potrebné splniť viacero podmienok. Prvým krokom je energetický audit. Ten je súčasťou žiadosti o dotáciu.

Slúži na vygenerovanie informácie, koľko energie sa dá fotovoltikou ušetriť. Následne sa navrhnú vhodné technologické riešenie.

Dotáciu budete môcť získať aj na samotný energetický audit. Započíta sa do celkového limitu.

Za jednu firmu sa dá žiadať o podporu pre jeden projekt v maximálnej výške 70 000 €. Dotáciou si preplatíte do 40 % nákladov.

Nechcete o dotáciu prísť? Pripravte sa s nami vopred!

Spustenie programu Zelená podnikom je naplánované na začiatok roka 2024. V minulosti sa často stávalo, že sa dotácia sa vyčerpala už za pár hodín po spustení programu.

Dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu už teraz. Navrhneme vám vhodné riešenie, preveríme, na akú výšku dotácie máte nárok, pomôžeme vám pripraviť podmienky na inštaláciu.
Potrebujete viac informácií? Chcete sa poradiť? Kontaktujte nás.