Modulárne konštrukcie pre fotovoltické panely na ploché strechy s orientáciou na Juh alebo Východ – Západ

PV Service Plus je oficiálny predajca modulárnych konštrukcií pre fotovoltické panely na ploché strechy s orientáciou na Juh alebo Východ – Západ

Modulárny stavebný systém z hliníkových profilov umožňuje uloženie fotovoltických panelov v uhle 15° na plochých strechách. Konštrukcia je určená pre panely rozmeru 1000 x 2000 x 35 mm. Na vyžiadanie je možné konštrukciu prispôsobiť aj na iný typ panelov, prípadne iný uhol.

Konštrukcia sa ukladá priamo na plochú strechu a zaťažuje sa betónovými dlaždicami rozmeru 400 x 400 x 40 mm. Na plochej streche konštrukcia nevyžaduje žiadne kotvenie ani iný zásah do strešnej konštrukcie. Pod konštrukciu je vhodné použiť podložku z gumy. Ak je potrebné kotvenie podpornej konštrukcie na plochej streche, je možné to urobiť rôznymi spôsobmi, závisí to od samotnej konštrukcie, skladby strechy a strešnej krytiny. Konštrukcia je vyrobená z hliníkových profilov, spojovací materiál je z nehrdzavejúcej ocele.
Systém skrutkových spojov umožnuje rýchlu montáž bez nutnosti vŕtania otvorov a eliminuje nepresnosti plochej strechy.

Konštrukcia pozostáva z troch konštrukčných celkov, spojených nerezovými skrutkami. Medzi dvomi nohami konštrukcie je zozadu priskrutkovaný hliníkový krycí plech, ktorý plní aj nosnú funkciu. Odstup medzi jednotlivými radmi panelov je daný spojovacím profilom (na požiadanie môže byť modifikovaný). Montážny systém je vyrobený na Slovensku.

Montážny systém má overenú pevnosť statickým výpočtom pre územie SR a ČR.

Montážny postup

Jednotlivé profily sa zostavia podľa obrázku a spoja skrutkami M8 x 25. V prípade potreby sa pod konštrukciu umiestni dilatačná podložka. Betónové dlaždice sa uložia na stredový profil (potrebnú záťaž určí statický výpočet podľa podmienok v mieste realizácie). Bočný zavetrovací plech sa vylomí podľa počtu dlaždíc.

Fotovoltický panel je na konštrukcii upevnený štandardnými hliníkovými krajnými a stredovými úchytmi a nerezovými skrutkami M8 x 40. Zadný zavetrovací plech plný (pre konštrukciu J) a úzky, (pre konštrukciu V-Z) sa upevní Tex skrutkami.

V prípade potreby sa konštrukcia kotví do strechy bez zaťaženia. Spôsob kotvenia určí projektant.

Nesprávna montáž a inštalácia môže spôsobiť uvoľnenie spojov, alebo kolaps konštrukcie a panelov. V prípade nedodržania pracovných postupov a pri použití iných materiálov alebo spojovacích prvkov, nie je možné uplatniť záručné podmienky.

Konštrukcie sú vyrobené na Slovensku.