Potrebuje každý, kto má na streche FVE, aj akumulačnú batériu?

Pri zriadení fotovoltickej elektrárne na rodinný dom je jednou z položiek aj akumulačná batéria. Tá môže, no nemusí byť súčasťou systému. Ponúkame vám pár základných tipov a informácií, či je batéria skutočne potrebná pre každého majiteľa fotovoltiky.

Povedzme si stručnú charakteristiku akumulačnej batérie v systéme FVE (na čo v systéme slúži). Majú akumulačné batérie pri fotovoltike pre rodinný dom skutočne zmysel?

Akumulačné batérie v systéme FVE slúžia primárne na úschovu vyrobenej no nespotrebovanej energie. Klienti si batérie nechávajú nainštalovať kvôli možnosti byť pripojení aj v prípade black-outu (výpadku dodávky elektrickej energie zo siete), prípadne, ak im distribučná spoločnosť nepovolí predávať prebytky do siete.

Je to jeden z prvkov, ktorý vedie k „energetickej samostatnosti“. Akumulácia väčšinou pokrýva ambientnú spotrebu počas noci (chladnička, kotol, atď.)

Pokiaľ som majiteľ rodinného domu s fotovoltickou elektrárňou na streche, je potrebné sa pri fungovaní na FVE v domácnosti režimovo prispôsobiť v energeticky náročnejších činnostiach?

Áno, gro energeticky náročných úkonov treba robiť počas dňa – teda keď svieti slnko a FVE funguje. Odberové spotrebiče, ktoré vytvárajú časovo dlhé odbery, by mali bežať v dobe hlavného generovania energie. Pokiaľ sa dokáže domácnosť takémuto režimu plne prispôsobiť, nie je dôvod mať v systéme aj akumulačnú batériu. Zvyšné hodiny, kedy FVE energiu negeneruje (večer, počas tmy, kedy slnko nesvieti), je energetická náročnosť domácnosti podstatne nižšia.

Stručne povedané, gro spotrebičov používame cez deň – vtedy funguje aj FVE, menej míňame energie zo siete. Večer, keď FVE nie je funkčná, domácnosť využíva len základné spotrebiče a aj keď fungujú na energiu zo siete, nie je to až také energeticky náročné. Tu treba zobrať do úvahy pomer ceny za batériu a pomer ceny energie zo siete.

Kedy je teda akumulačná batéria vhodná?

Akumulátor je vhodný iba v prípade, ak zariadenie so stálym odberom, pravidelným odberom (napr. elektrický kotol, elektrické kúrenie, chladnička, vinotéka, sieťové prvky), teda zariadenia, ktoré odoberajú energiu väčšiu časť dňa (16h+), musia fungovať aj v noci. Ak domácnosť nemá takéto spotrebiče, pri nízkej bežnej spotrebe nedokáže využiť kapacitu batérie a bude to zbytočná investícia navyše, ktorá poslúži len pre prípad blackoutu.

Samozrejme, ak si ju klienti želajú, bez ohľadu na jej využitie, namontujeme ju do systému. Je to na individuálne zváženie každého klienta, či batériu reálne využije. Nie je tu však krátkodobá návratnosť investície, rádovo ide o 8 až 12 rokov. Zo skúsenosti viac ako 70 % domácností potenciál batérie nedokáže plne využiť.