JAK FUNGUJE FOTOVOLTAIKA A CO DÍKY NÍ ZÍSKÁTE?

Nejnovějším trendem zelené energie jsou fotovoltaické panely. Praktický systém upevněný na střechy rodinných domů nebo firem má nesčetné množství výhod.

Princip fungování FVE panelů

Fotovoltaické panely fungují na jednoduchém principu. Ve zkratce, sluneční světlo dopadající na povrch solárního panelu je přeměněno na elektrickou energii. Přeměna sama probíhá v solárních článcích tak, že vzájemným působením slunečního záření a hmoty dochází k pohlcování fotonů a zároveň k uvolňování elektronů. Vznikají elektrické náboje, které jsou odváděny ze solárního článku do měniče nebo nabíječky a následně do rozvodné sítě domu (případně i dále).  

Využití fotovoltaických panelů

Fotovoltaické panely a energii z nich získanou můžeme využít dvěma způsoby:
  • síťový systém – elektrická energie získaná z panelů je pomocí měniče přeměněna na střídavé napětí, které je dodáváno do sítě,
  • ostrovní systém – využitelný na místech, kde není rozvodná síť. Je to alternativa pro samostatné objekty (chatka, loď, karavan). V tomto případě je potřebná i akumulační baterie, která uchová vyrobenou elektřinu na období, kdy nesvítí slunce.
FVE jsou ekologické

Elektřina vyrobená díky FVE je nejekologičtější a nejčistší energie, jakou dokážeme vyrobit. Neprodukuje škodlivé látky do ovzduší, neprodukuje hluk a nepotřebuje téměř žádnou údržbu. Záruční doba a doba bezproblémového fungování je přibližně 25 až 30 let. 1 kW fotovoltaického systému ušetří ročně téměř tunu emisí.  

Montáž FVE

Ideální poloha fotovoltaických panelů na střeše budovy je ve směru jih s 10° vychýlením na západ. Panely by měly mít sklon 40 stupňů. Pro instalaci je nejvhodnější sedlová střecha, která umožní ušetřit náklady potřebné na konstrukci k polohování panelů. Konstrukce pod panely jsou nevyhnutné na rovné střeše. Instalace FVE panelů na rovných střechách je vhodná zejména na průmyslových objektech.

Zvažujete elektrickou nezávislost? Chcete ušetřit na cenách energií? Tak potom jste zde správně. Stačí vyplnit kontaktní formulář a my se vám ozveme. Vysvětlíme vše, co vás bude zajímat a jak bude fotovoltaika fungovat právě na vašem rodinném domě či budově vaší firmy, a připravíme vám nezávaznou cenovou nabídku.