DOTACE RES+ MODERNIZAČNÍHO FONDU PRO FIRMY

Výzva RES+ č. 1/2024 – Fotovoltaické elektrárny 10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou
  • Příjem žádostí: 1.3.2024 – 31.10.2024
  • Alokace: 3 000 000 000 Kč
  • Realizace podpořených projektů: nejpozději do 3 let od vydání rozhodnutí
Podpora výstavby fotovoltaických elektráren do 5 MW na již existujícím odběrném místě k výrobě zelené energie pro vlastní spotřebu.

Na co můžete získat dotaci?

  • instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW)
  • do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny
Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

S poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být podpořeny:

  • systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  • systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat?

Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny). Výše příspěvku:
Max. 50 % z celkových výdajů projektu.

Nechcete o dotaci přijít? Připravte se s námi předem!

Domluvte si s námi bezplatnou konzultaci již nyní. Navrhneme vám vhodné řešení, prověříme, na jakou výši dotace máte nárok, pomůžeme vám připravit podmínky pro instalaci. Potřebujete více informací? Chcete se poradit?
Chcete se dovědět více informací? Kontaktujte nás. Rádi Vám připravíme nabídku na míru.