Jaký je rozdíl mezi fotovoltaickou elektrárnou a solárními panely?

Jaký je rozdíl mezi fotovoltaickou elektrárnou a solárními panely?

Fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu, jejímž zdrojem je sluneční záření dopadající na dva panely umístěné na střeše budovy. Solární panely nevyrábějí elektřinu, slouží jen k ohřevu vody.

K čemu slouží fotovoltaika?

Fotovoltaika je systém střešních panelů, které za pomoci slunečního záření vyrábějí elektrickou energii. Vyrobená energie funguje buď okamžitě jako zdroj pro fungování domácnosti, nebo se ukládá do baterie a používá se později, když slunce nesvítí.

Co znamená fotovoltaika na klíč?

Fotovoltaika na klíč je kompletní zabezpečení celého systému od samotného materiálu a komponentů po montáž a její zfunkčnění.

Jak fungují fotovoltaické panely?

Vyrábějí stejnosměrný proud v závislosti na intenzitě a úhlu osvětlení – slunečního záření.

Co potřebuji, jaké parametry, pro určení ceny za fotovoltaiku na klíč?

Pro vyhotovení cenové nabídky je třeba uvést velikost instalace, volbu síťového nebo hybridního střídače, druh a velikost bateriového úložiště, typ střechy a území distribuce.

Nejvhodnější návrh řešení vám rádi vyhotovíme po odeslání podrobnějšího dotazníku: kliknutím přejdete k dotazníku.