CO JE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM? JAKÉ JSOU NEJVĚTŠÍ ZMĚNY V PROGRAMU PRO ROK 2022 OPROTI MINULÉ PODOBĚ, DO ROKU 2021?

Časté dotazy

1. CO JE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM?

Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Jádrem programu Nová zelená úsporám je snižování energetické náročnosti obytných domů, tedy renovace a výstavba nízkoenergetických rodinných a bytových domů. Stále vyšší důraz je ale kladen na využití obnovitelných zdrojů energie. Základní portfolio podpory doplňují opatření, jejichž cílem je připravit objekty na probíhající změnu klimatu a motivovat veřejnost k realizaci energeticky úsporných opatření.

2. JAKÉ JSOU NEJVĚTŠÍ ZMĚNY V PROGRAMU PRO ROK 2022 OPROTI MINULÉ PODOBĚ, DO ROKU 2021?

I když jádro programu Nová zelená úsporám zůstává stejné, přináší další etapa řadu novinek. Těmi nejzásadnějšími jsou rozšíření podpory na bytové domy po celé ČR. Došlo i k rozšíření podporovaných opatření např. o ohřev vody pomocí tepelného čerpadla. Finančně si domácnosti polepší i při výměně zdroje tepla. Velmi zajímavou novinkou je systém bonusů. Pokud zkombinujete více úsporných opatření, získáte ke standardní dotaci navíc další finance.

3. KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM?

Státní dotace Nová zelená úsporám na pořízení fotovoltaické elektrárny je určena všem občanům, majitelům rodinných a bytových domů z celé ČR. Nově mohou žádat také lidé, kteří trvale bydlí v rekreačních objektech, v případě že prokáží užívání takového objektu pro trvalé bydlení v délce minimálně dvou let. O dotaci mohou žádat nabyvatelé rodinných či bytových domů, osoby, které svědčí právo stavby, a společenství vlastníků jednotek bytového domu či pověřený vlastník jednotky. Žadateli mohou být majitelé jak dokončených staveb, tak rozestavěných novostaveb. U novostaveb je však podmínkou pro schválení dotace vydaný kolaudační souhlas, který musí být doložen do 9 měsíců od podání žádosti o dotaci.

Námi navržené FVE jsou vždy realizovány v souladu s podmínkami dotační výzvy. Administrativní část spojenou se žádostí o dotaci vyřídíme za vás.

Dotační program Nová zelená úsporám je platný v období 2021 – 2025.

4. JAK VYSOKOU DOTACI MOHU ZÍSKAT NA FVE?

Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
Za 1 kWh elektrickýho akumulačního systému – 10 000 Kč

5. DO KDY PROBÍHÁ PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O DOTACE?

Žádosti je možné podávat do 30. června 2025 do 15:00 nebo do vyčerpání alokace. Do tohoto data je nutné také doložit dokumenty o realizaci projektu.

6. MOHOU BÝT PANELY FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU UMÍSTĚNY I NA BUDOVĚ S JINÝM ČÍSLEM POPISNÝM, NEŽ JE ODBĚRNÉ MÍSTO?

Je to možné, je však třeba zdůvodnit, proč nelze panely umístit na budově žadatele a doložit souhlas majitele objektu, na kterém budou panely umístěny, a to po celou dobu udržitelnosti tj. 10 let.

7. JE MOŽNÉ ZÍSKAT DOTACE NA POZEMNÍ FOTOVOLTAICKÉ INSTALACE?

Fotovoltaický systém musí být umístěn na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezoval růst vegetace a její údržbu.

8. Jak dlouho trvá proces realizace elektrárny?

Celkovou délku procesu ovlivňuje především vyřizování administrativy, což je v řádech několika týdnů až měsíců. Po celou dobu vás budeme ovšem informovat, na čem zrovna pracujeme. Samotná instalace elektrárny je velmi rychlá a snadná. Pohybuje se zhruba v délce od 2 do 5 dnů, vždy v předem dohodnutém termínu.

9. Jaká je životnost panelů? Jak dlouho mi bude elektrárna vyrábět?

Na námi dodávané fotovoltaické panely poskytujeme 25 let záruku na garantovaný výkon, který by neměl klesnout pod 80% účinnost. Samotný fotovoltaický panel pak ale výdrží mnohem déle. Životnost elektrárny je tak okolo 30 let.

10. Jsou panely odolné proti nepříznivým podmínkám?

Fotovoltaické panely jsou samozřejmě vyráběné a testované tak, aby vydržely i náročné přírodní podmínky, jako jsou například kroupy. FVE panely jsou tak vybaveny speciálním tvrzeným sklem. Nicméně je možné si nejen poškození panelů, ale i další rizika související s provozem fotovoltaické elektrárny, nechat pojistit. Jsou to např. škody vzniklé v důsledku vichřice, požáru, blesku, krádeže apod.

11. Musí se panely nějak udržovat?

Fotovoltaické panely jsou přirozeně omývány deštěm, proto není nutné je speciálně čistit. Při dlouhodobé prašnosti jsou výrobní ztráty pouze minimální. Stejně tak v zimě se sníh ve většině případů na panelech příliš dlouho neudrží, protože jejich plocha je hladká, a tak sníh snadno sjede. Pokud jsou ovšem instalovány panely rovně, pak samočistící schopnost ztrácí a je nutné je dle potřeby udržovat.

12. Je instalace panelů na střechu bezpečná?

V současné době je možné fotovoltaickou elektrárnu bezpečně instalovat na všechny druhy střešních krytin. Stejně tak je možné instalovat panely jak na šikmou, tak na rovnou střechu. Dle typu střechy či krytiny se vybere speciální upevňovací systém. Nejčastěji se panely na šikmé střeše kotví do střešních trámů.

13. Jak se vybírá optimální výkon elektrárny? Jak ho ovlivňuje orientace střechy?

Výběr vhodného výkonu fotovoltaické elektrárny ovlivňuje více faktorů. Nejdůležitější jsou technické možnosti střechy a výše spotřeby energie v domácnosti. Ideální orientace střechy je samozřejmě na jih, nicméně i při mírném odklonu na východ či západ jsou ztráty výkonu pouze minimální. Při vyšší spotřebě energie v domácnosti je pak vhodné využít možnosti akumulace energie do baterií, jejichž životnost je více jak 6 000 nabití.

14. Co se děje s elektrárnou při výpadku sítě?

Fotovoltaická elektrárna akumuluje vyrobenou energii buď na ohřev teplé vody, nebo se přebytečná energie dá uchovat v bateriích. Pokud zrovna elektrárna pracuje a její energie je využívána, pak jsou oba systémy nezávislé na elektřině z distribuční soustavy a fungují i při výpadku sítě. U systému, který využívá baterie, je možné fungovat i při výpadku energie ze sítě po dobu, než vyčerpáte energii z baterií.

15. Potřebuji při akumulaci anergie do vody měnit stávající bojler?

Při instalaci FVE s akumulací energie do vody se stávající zásobník teplé vody se v drtivé většině měnit nemusí. Mělo by se ale jednat o bojler elektrický nebo kombinovaný. Důležitý je pak ještě objem bojleru. Dle podmínek dotace Nová zelená úsporám je potřeba mít na instalovaný 1 kWp objem vody 80 l. Objem bojleru musí být větší než 125 l.

16. Co je hybridní fotovoltaická elektrárna?

Hybridní fotovoltaický systém využívá zmiňovanou akumulaci energie do baterií. Je tak tvořen z fotovoltaických panelů a měniče, který vyrobenou elektřinu přemění na elektřinu vhodnou pro spotřebu. A nespotřebovaná energie se uloží do bateriového úložiště obsahující špičkové gelové akumulátory, které vydrží až 6 000 nabití. Při realizacích FVE nejčastěji využíváme třífázové hybridní střídače napětí značky GoodWe a výkonné vysokonapěťové, modulové baterie Pylontech, se kterými máme ty nejlepší zkušenosti.
novazelenausporam.cz/caste-dotazy/